Fishing in the middle of Sweden

Vad är och varför finns fishing in the middle of sweden (FIMS)?

FIMS, Fishing in the middle of Sweden är en ekonomisk förening som verkar för att höja kvalité och innehåll i de fiskeupplevelser medlemmarna erbjuder. Föreningen verkar för hållbart sportfiske med C&R i fokus för att gynna våra barn och barnbarn. Deras framtid är vår framtid.

FIMS medlemmar består av fiskedestinationer. Med fiskedestinationer menas juridiska personer som verkar enligt de villkor som FIMS tagit fram, samt som stödjer de grundprinciper rörande ett hållbart fiske som FIMS ekonomiska förening verkar utifrån.
Medlemmarna består av guideföretag, vattennära boendeanläggningar, båtuthyrare eller andra företag med koppling till fiske- och fisketurism samt aktivitetsanläggningar som kan komplettera och upplevelsehöja sportfiskeprodukten, exklusivt.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att medverka för utveckling av sportfisketurismen i det geografiska verksamhetsområdet. Detta genom att jobba med Europas sportfiskemarknad där målgruppen är enskilda sportfiskare samt familjer med sportfiskare inom familjen. FIMS geografiska verksamhetsområde utgår från Hälsingland, Gävleborgs län, de centrala delarna av Sverige (Middle of Sweden).

Syftet är att understödja medlemmarna i framtagande, marknadsföring och möjliggöra försäljning av medlemmarnas kvalitetssäkrade sportfiskeupplevelser. Prioriterad målgrupp är den Europeiska sportfiskemarknaden, främst syd-mellan- och nordeuropa.

Vad får man för sitt medlemskap juni 2018- juni 2019

För att bli medlem har FIMS ställt upp vissa villkor för att säkerställa den kvalité och det behov som den Europiska sportfiskemarknaden efterfrågar. Som medlem får du därför delta i de kvalitetssäkringsträffar och medlemskvällar som föreningen arrangerar samt stöd i arbetet med att gemensamt utveckla och anpassa din sportfiskeprodukt för de krav den Europeiska sportfiskemarknaden efterfrågar.

Som medlem får du möjlighet att få besök av, och visa upp din verksamhet för etablerade, europeiska resebyråer och knyta personliga kontakter med dess representanter såsom testfiskare med flera. Som medlem får du även tillgång till vårt nätverk av utbildade och kvalitetssäkrade fiskeguider.

Som medlem får du också hjälp med marknadsföring bl.a. genom att finnas med din verksamhet på fims hemsida med en egen sida med bilder, text kontaktuppgifter och
länkar. Du får dessutom en egen inloggning till din egna sida på fims hemsida. Där har du möjlighet att när d själv vill, uppdatera med bilder, text, lägga egna länkar. I detta
ingår en introutbildning och support från fims webmaster får Svensk Mediarådgivning om det uppstår frågor och behövs hjälp framledes.

Som medlem får du också inloggning till fims youtube kanal och kan ladda upp egna fims filmer för just din verksamhet som också läggs på fims hemsida. I detta ingår en
introutbildning och support från fims webmaster, Svensk Mediarådgivning.

Som medlem får man också behörighet till att göra egna inlägg i fims facebook sida och fims instagramkonto. Inläggen ska vara text på engelska och följa de villkor
föreningen ställer såsom C&R bilder, max ett inlägg per 24 timmar.

Sedan bidrar du också givetvis med att i allra högsta grad vara med att tillsammans skapa ”Sportfiskedestinationen Hälsingland” . Vilket vi gör får våra barn och barn
barns skull.

Kvalitetssäkrad inom FIMS?

FIMS har under lång tid samarbetat och fört dialog med ett flertal Europeiska reseaktörer inom fisketurism rörande de behov och krav en attraktiv fiskedestination bör uppfylla. Dessa behov i kombination med de rent juridiska och försäkringsmässiga krav som ställs på en aktör inom resebranschen ligger till grund för de villkor FIMS tagit fram för företag verksamma inom föreningen.

I dagsläget finns speciella villkor, riktlinjer för såväl guider/guideverksamhet och boendeanläggningar som vill bli och är anslutna till FIMS.

Riktlinjer Guider

Riktlinjer Boende

Bli medlem i FIMS!

Är du och ditt företag, förening eller annan organisation intresserad att bli medlem?

Sänd din intresseanmälan till FIMS så tar vi kontakt med dig för vidare dialog!

Epost: fishing@fims.nu