Guideverksamhet

Villkor för guide/guideverksamhet

Bilder

Det ska vara Catch & Release bilder när guiden publicerar bilder publikt på internet eller om man är med i media t.ex. i en tidning. Guiden ansvarar för hur bilden presenteras. Bilderna ska vara utan blod och aldrig bilder på fisk som hänger rakt upp och ner, eller ligger på marken. Bilden ska förmedla en känsla och förståelse att fisken i allra högsta grad verkligen lever och ska släppas tillbaka. Bilden ska förmedla känslan och förståelse att guiden vårdar fisken med respekt.

Text

Den text som guiden skriver publikt på internet ska förmedla känslan och förståelse av att guiden är professionell och jobbar med Catch & Release. Texten ska inbringa intresse av potentiella gäster att vilja komma till vårt område och bli guidad.

Om guiden inte tagit bilden själv och är osäker om bilden får användas publikt på internet, i tidning m.m., skall det finnas en överenskommelse med fotografen.

Nedskräpning

Guiden ansvarar för att det inte sker nedskräpning vid sina guidade turer.

Informera regler

Guiden ansvarar för att man informerar sina gäster vilka fiskeregler m.m. som gäller för det fiskevårdsområde som är kopplat till fiskevattnet/fiskevattnen gästerna fiskar i. Guiden informerar också om vad FIMS står för och att FIMS rekommenderar Catch & Release oavsett om fiskereglerna säger att man får ta upp fisk.

Ansvarsförsäkring (P&I)

Guiden ska ha en ansvarsförsäkring ifall något skulle hända, drabba gästen/gästerna under guidningen, där guiden bär huvudansvaret. Big fish Sweden rekommenderar bolaget Atlantica där man idag har en gemensam båt/guideförsäkring.

Säkerhetsföreskrifter

Att guiden följer säkerhetsföreskrifter såsom att gästerna under guidningen har flytvästar på sig, att det finns första förband i båten och ös-kar. Guiden rekommenderas ha gått en hjärt-lungräddningskurs.

Tillgänglighet

Efter guidningen när gästerna fortsätter att fiska själva, ska gästerna ha möjlighet att kunna ringa/konsultera guiden och ställa frågor kring fisket.