Bli medlem

Vad är och varför finns fishing in the middle of sweden (FIMS)?

FIMS, Fishing in the middle of Sweden är en ekonomisk förening som verkar för att höja kvalité och innehåll i de fiskeupplevelser medlemmarna erbjuder. Föreningen verkar för hållbart sportfiske med C&R i fokus för att gynna våra barn och barnbarn. Deras framtid är vår framtid.

FIMS medlemmar består av fiskedestinationer. Med fiskedestinationer menas juridiska personer som verkar enligt de villkor som FIMS tagit fram, samt som stödjer de grundprinciper rörande ett hållbart fiske som FIMS ekonomiska förening verkar utifrån.
Medlemmarna består av guideföretag, vattennära boendeanläggningar, båtuthyrare eller andra företag med koppling till fiske- och fisketurism samt aktivitetsanläggningar som kan komplettera och upplevelsehöja sportfiskeprodukten, exklusivt.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att medverka för utveckling av sportfisketurismen i det geografiska verksamhetsområdet. Detta genom att jobba med Europas sportfiskemarknad där målgruppen är enskilda sportfiskare samt familjer med sportfiskare inom familjen. FIMS geografiska verksamhetsområde utgår från Hälsingland, Gävleborgs län, de centrala delarna av Sverige (Middle of Sweden).

Syftet är att understödja medlemmarna i framtagande, marknadsföring och möjliggöra försäljning av medlemmarnas kvalitetssäkrade sportfiskeupplevelser. Prioriterad målgrupp är den Europeiska sportfiskemarknaden, främst syd-mellan- och nordeuropa.

vad får man som medlem?

  • Du får som medlem möjlighet att få besök av, och visa upp din verksamhet för europeiska resebyråer och knyta personliga kontakter med dess representanter.
  • Du får som medlem inloggning och tillgång till Fims Instagram och Fims facebook sida. Fims facebook sida har över 2300 följare.
  • Du får som medlem en helt egen sida (som du får hjälp med att sköta helt själv med att enkelt lägga, byta egna bilder text, länkar filmer) online på hemsidan www.fims.nu 
  • Man får som medlem inloggning till Fims youtubekanal och har där då möjlighet att ladda upp  egna filmer Catch and Release, till sin egen anläggning. Filmerna som ska vara i enlighet och stil med det som Fims ekonomiska förening stödjer och verkar för. Man får då som medlem en kort introduktion att komma igång med denna youtubekanal.

Kvalitetssäkrad inom FIMS?

FIMS har under lång tid samarbetat och fört dialog med ett flertal Europeiska reseaktörer inom fisketurism rörande de behov och krav en attraktiv fiskedestination bör uppfylla. Dessa behov i kombination med de rent juridiska och försäkringsmässiga krav som ställs på en aktör inom resebranschen ligger till grund för de villkor FIMS tagit fram för företag verksamma inom föreningen.

I dagsläget finns speciella villkor, riktlinjer för såväl guider/guideverksamhet och boendeanläggningar som vill bli och är anslutna till FIMS.

Riktlinjer Guider

Riktlinjer Boende

Bli medlem i FIMS!

Är du och ditt företag, förening eller annan organisation intresserad att bli medlem?

Sänd din intresseanmälan till FIMS så tar vi kontakt med dig för vidare dialog!

Epost: fishing@fims.nu